Klachtenregeling

Ik streef ernaar om je zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Mocht je desondanks een klacht hebben over mijn behandeling dan verneem ik dat graag van je. Neem contact met mij op per e-mail info@feelmassagepraktijk.nl of telefoon (06) 43 88 73 65. Ik maak een afspraak met je om jouw klacht te bespreken en te onderzoeken wat voor jou een passende oplossing kan zijn. Ik zal een afspraak voorstellen binnen twee weken na ontvangst van jouw melding, onder voorbehoud van vakantie.

Ben je over deze uitkomst niet tevreden dan kiezen we samen een onafhankelijk toehoorder om te bemiddelen. De beroepsvereniging BMS kan desgewenst deze rol invullen.

Leidt dit niet tot een voor jou bevredigende oplossing dan kun je de klacht voorleggen bij de geschilleninstantie van het NIBIG. Je kunt contact opnemen via klachten@NIBIG.nl. Zij zullen je verder informeren over de mogelijkheden en de verdere procedure.