Fotografie: Ralph Kloppenborg

Holistische massage

Wanneer holistische massage?

Je kunt de holistische massage op 2 manieren insteken:
– Enerzijds open, zonder specifieke vraag of doelstelling. We werken dan met wat we bij je tegenkomen. Je kunt hier bijvoorbeeld voor kiezen als je in je verleden jezelf hebt moeten doorgronden en in het nu in contact wil blijven met jezelf. Holistische massage is dan een manier om dit contact van tijd tot tijd actief op te zoeken. Tijdens de massage daal je af in jezelf en ontdek je wat daar leeft en aandacht nodig heeft.

– Anderzijds kun je de holistische massage concreet insteken met een vraag, situatie of probleem. Bijvoorbeeld als je in een aanhoudende of terugkerende situatie zit. Denk aan een fysieke klacht, moeilijke emoties, gedrag dat je wilt veranderen, piekeren (mentaal) of een zingevingsvraagstuk.

Holistische massage bij een fysieke klacht

Heb je een lichamelijke klacht die blijft zeuren of opspelen? Dan kan ik je tijdens een massage
uitdagen om het denken in fysieke oorzaken en (medische) verklaringen van buitenaf los te
laten. Dit is voor veel mensen lastig, zeker wanneer je al van alles hebt gedaan om de klacht aan te pakken of medisch te laten onderzoeken.

Het kan helpen je open te stellen voor vragen als “Wat maakt dat ik gevoelig ben voor deze klacht? Waarom krijgt het juist vat op mij?”. Onderzoek eens nieuwsgierig het deel van jouw lichaam dat zich verzet of dat aangeeft dat het teveel gedragen of opgevangen heeft.

Holistische massage is geen vervanging voor een medische behandeling, maar kan je helpen patronen te doorbreken die je systeem hebben verzwakt of zelfs uitgeput.

Emoties onderzoeken met holistische massage

Ervaar je emoties die moeilijk te hanteren zijn? Voelt het alsof de emotie soms de overhand neemt waardoor je zelf niet meer aan het roer staat? Je kunt dit op verschillende manieren ervaren. Bijvoorbeeld wanneer je telkens op dezelfde manier wordt geraakt (verdrietig, gefrustreerd, boos, angstig) in contacten of in het contact met een specifiek persoon. Het lukt je niet om uit dit patroon te stappen. Het kan voelen alsof de ander jou dit aandoet en je een machteloos gevoel geven.

Je kunt ook een sterke emotie of gevoel in jezelf ervaren zonder dat je daarvoor een aanleiding kunt ontdekken. De emotie lijkt als een sluier aanwezig te zijn in je leven. Misschien voel je je wat afgevlakt of is er weinig ruimte om andere gevoelens te ervaren. Je kunt dan proberen de emotie die je dwarszit te onderdrukken, omdat je jezelf er niet in wilt verliezen. Dit kost vaak veel energie en is op de lange termijn onhoudbaar waardoor het juist leidt tot een uitbarsting of zelfondermijning.

Oorspronkelijk is een emotie bedoeld als belangrijk signaal van binnenuit, zodat je ernaar kunt handelen ten behoeve van je welzijn. In de huidige maatschappij is de taal van de emotie op de achtergrond geraakt. Maar de emotionele lading in jou zit er niet voor niets. Ze vertegenwoordigt onderdrukte verlangens, weggestopte kwetsbaarheden. Door je open te stellen voor je gevoelens, ze met je bewustzijn te omgeven, verdiep je je in wat er binnen in jou leeft. Wanneer je voor jezelf contact maakt op een manier die goed en veilig voelt, krijg je inzicht in wat er leeft in jou. Dit helpt je om je vanuit authenticiteit en in harmonie met jezelf op te stellen in je dagelijks leven.

Gedrag veranderen met holistische massage

Hoezeer je ook je best doet, je krijgt het niet voor elkaar om minder jaloers/bazig/overbezorgd/betrokken/grenzeloos enz. te zijn. Als je dit ervaart, heb je al een belangrijke stap gezet. Je bent je namelijk al bewust van je eigen gedrag en je hebt het lef om dit te erkennen. Desondanks gebeurt er iets waardoor je toch steeds vervalt in je vertrouwde gedrag. En doordat je je er bewust van bent, voelt het extra ongemakkelijk.

De kunst is om met mildheid naar jezelf te kijken. Je vertoont dit gedrag niet voor niets. Ergens zit een zere plek op je ziel die geraakt wordt waardoor automatisch je beschermingsmechaniek in gang gezet wordt. Jouw zere plek heeft aandacht en heling nodig. Zodat er van binnen iets verandert waardoor je van buitenaf minder geraakt wordt. Je hoeft jezelf niet meer zo te beschermen en er komt meer ruimte in jou om anders te reageren in het dagelijks leven.

Mentale klachten verminderen met holistische massage

Piekeren kost veel energie en piekergedachten kunnen zorgen voor flinke spanningen in jezelf. Als je vaak piekert, wordt het steeds lastiger om hiermee te stoppen. Mogelijk heb je een sterke neiging om de controle te willen houden.
Of pieker je niet zozeer maar heb je juist last van ondermijnende gedachten of overtuigingen? Schuldgevoel en schaamte kunnen hierin een rol spelen. Ergens is er een gevoel ontstaan dat je verantwoordelijk bent voor iets dat niet goed gegaan is en wat mogelijk veel leed veroorzaakt heeft of sterk afgekeurd werd. Het gevolg daarvan is dat je jezelf beperkt of zelfs steeds opnieuw boete doet.

Door het piekeren of de ondermijnende gedachten en de spanning die dit met zich meebrengt, kun je niet vrij en onbevangen in het leven staan. De uitdaging is dan om uit je hoofd te komen. Daar ligt de oplossing niet, anders had je deze immers al gevonden. Op zo’n moment kun je met holistische massage afstand nemen van je (bewuste) denken en onderzoeken wat je onbewust wilt vermijden. De massage brengt je naar je gevoel. Door deze beweging van denken naar voelen ontstaat er een ander perspectief.

Zingeving met holistische massage

Ervaar je gevoelens als: “Mijn huidige leven klopt niet met wat ik van binnen voel, ik voel de wens om het anders te doen”. Of “Ik voel de behoefte om een bijdrage te leveren aan iets dat groter is dan ikzelf, maar ik kan er de vinger niet op leggen”. Dan kunnen we deze thema’s centraal stellen tijdens een massage.

Je mag je leven zien als een afspiegeling van jezelf. Wat klopt er of leeft er nog niet in jou? Meestal is dit geen kwestie van (iets) doen maar van zijn. Dichter bij jezelf zijn. Jezelf ten diepste leren kennen en jezelf ten volste zijn. Dit geeft je leven vorm.

Staat jouw vraag of situatie er niet bij? Neem gerust contact op om te overleggen over de mogelijkheden.

Holistische massage kijkt verder

Welke aanleiding er ook is, je hebt de wens, behoefte of voelt de noodzaak om je situatie te onderzoeken. Logica, het voornemen om te veranderen en je best doen bleken niet afdoende om te bereiken wat je wilde. Het kan frustrerend zijn om te herkennen dat er ergens iets schort en dat heel erg je best doen geen verandering brengt, soms zelfs alles juist erger maakt. Het gaat namelijk voorbij aan het onderliggende gevoel of de blokkade die de oorzaak is van je gedrag, emoties of fysieke beperkingen. Met holistische massage onderzoeken we daarom het stukje dat net buiten ons zicht ligt in het onderbewuste, maar dat we wel meedragen en dat erg bepalend kan zijn in ons functioneren.

In gedachten heb je vaak wel een beeld gevormd van een oorzaak of een verklaring. Mijn ervaring is dat wanneer je dit onderwerp via het lichaamsbewustzijn onderzoekt, je op belangrijke nuanceringen uitkomt. Of op situaties die je rationeel niet bedenkt maar die wel diep verankerd liggen in jou.

Het goede nieuws is dat hoe meer last je ervaart van een situatie, hoe meer innerlijke bereidheid er doorgaans is om iets te onderzoeken en je open te stellen voor het onbekende. Dat maakt het makkelijker wanneer je je voorgenomen hebt een (ongemakkelijk) stukje in jezelf te onderzoeken. Je lichaam is daarin een hele mooie en eerlijke ingang naar je onderbewuste en innerlijk, naar degene die jij ten diepste bent.

Wil je weten hoe anderen deze vorm van holistische massage hebben ervaren?